Socat ir portų forwardinimas

2019-03-25

Atradau būdą iš vienos 'mašinos' ir tam tikro porto nusiųsti užklausas į kitą 'mašiną' ir tam tikrą portą. Tam yra skirta priemonė vadinama - socat.

Trumpas pavyzdys:

socat -v tcp4-listen:portas1,reuseaddr,fork tcp4:adresas:portas2

Šiuo atveju:

  • portas1 - portas, ant kurio 'klausomasi lokalioje mašinoje
  • adresas - kitos mašinos IP adresas
  • portas2 - portas, ant kurio klausomasi kitoje mašinoje