Socat ir portų forwardinimas

2019-03-25
Atradau būdą iš vienos 'mašinos' ir tam tikro porto nusiųsti užklausas į kitą 'mašiną' ir tam tikrą portą. Tam yra skirta priemonė vadinama - socat. Trumpas pavyzdys: socat -v tcp4-listen:portas1,reuseaddr,fork tcp4:adresas:portas2 Šiuo atveju: portas1 - portas, ant kurio 'klausomasi lo...

Docker logai

2018-12-04
Pasitaikė momentas, kad docker'io logai sugraužė laisvą disko vietą serveryje. Pasižiūrėjęs įdėmiau radau, kad pagal nutylėjimą docker'is logų failų maks dydžio nenurodo. Konkrečiai reiktų arba nurodyti parametrus leidžiant konteinerį arba pasidaryti globalų konfigūracinį failą. Žemiau žingsniai k...