Socat ir portų forwardinimas

2019-03-25
Atradau būdą iš vienos 'mašinos' ir tam tikro porto nusiųsti užklausas į kitą 'mašiną' ir tam tikrą portą. Tam yra skirta priemonė vadinama - socat. Trumpas pavyzdys: socat -v tcp4-listen:portas1,reuseaddr,fork tcp4:adresas:portas2 Šiuo atveju: portas1 - portas, ant kurio 'klausomasi lo...